Trebinje: Divine taste from the Imperial Vineyard: Vukoje

Category: Design Travelers;

Photographer and Storyteller: Mersiha Karić, architect;

Our visit to Trebinje was highlighted with some stopovers at a few wineries, whose quality has been recognized by numerous regional and world oenophiles. ‘Vukoje’ winery is truly, one of the most brilliant examples. It was presented to us with great love by gorgeous Julija. 

Naša trebinjska priča obilježena je posjetom vinarijama čiji kvalitet je priznat od strane brojnih enofila iz regije i cijeloga svijeta. Vinarija ‘Vukoje’ je zaista jedna od brilijantnih primjera o kojem nam je s velikom ljubavlju pričala Julija.

IMG_1735
“Vukoje Cellar”, in 2013 declared the best winery in Southeast Europe

Going down the staircase to the basement, Julija told us about the authentic wines produced by ‘Vukoje’, pointing out the importance of the vineyard in the production circle.  Their Imperial vineyards are located on the site called Ušće 10 km from Trebinje town, at the confluence of two rivers, Trebišnjica and Sušica. In the late nineteenth century the Austro-Hungarian Empire declared those vineyards as most suitable for žilavka (autochthonous white wine sort), therefore started cultivating the famous Imperial vineyards at this area of 2 hectares.

Silazeći prema podrumu Julija nam je govorila o autohtonim vrstama vina koje proizvodi Vukoje, ističući važnost vinograda u cijeloj vinarskoj priči. Carski vinogradi ‘Vukoje’ se nalaze na lokalitetu Ušće 10 km od Trebinja na ušću dvije rijeke, Trebišnjice i Sušice. Te vinograde je krajem XIX vijeka Austrougarska monarhija proglasila najpogodnijim za žilavku, te je tu na površini od 2 hektara podigla čuvene Carske vinograde.

IMG_1707
Underground cellars
File_000
Simplicity is the ultimate sophistication

The best thing about ‘Vukoje’ Winery is the simplicity and refinement of details. The complete attention is focused on one product: wine! But, should it not be too simple… It is not just one wine sort. There are 15 different kinds which are produced, designed and packaged in a superior manner. Proof of this are numerous awards which make the owners proud.  34 years of hard work, great commitment and sincere wishes … all with one goal: to make a wine which can hold up to the requirements of excellent connoisseurs and passionate lovers of the wine scene!

Ono najbolje u vinariji Vukoje je jednostavnost i profinjenost detalja. Sva pažnja usmjerena je na jedan proizvod: vino! Međutim, da sve ne bi zvučalo prejednostavno ne radi se o jednoj već o 15 sorti vina koje su proizvedene, osmišljene i upakovane na vrhunski način. Dokaz tome su i brojne nagrade kojima se ponosni vlasnici mogu pohvaliti. Pune 34 godine napornog rada, velikog zalaganja i iskrene želje… to sve sa jednim ciljem: napraviti vino koje zadovoljava ukuse vrsnih poznavaoca i strastvenih ljubitelja vinske scene!

File_000(3)
Wine barrels made of Slavonian Oak
IMG_1730
‘Old wood best to burn, old wine to drink, old friends to trust, and old authors to read.’

Top-quality wines which are the pride of the cellar ‘Vukoje’ are: Herzegovinian žilavka Vukoje, Herzegovinian Vranac Vukoje, Tribunia Vukoje Chardonnay, Tribunia Vukoje Rose, Tribunia Vukoje Cabernet, Tribunia Vukoje Merlot, Tribunia Vukoje Pinot Noir,  Vukoje Syrah 30, Vranac Vukoje Reserve, Golden Selection Red, Gold Selection White and Imperial wine.

Vrhunska vina koja su danas ponos podruma ‘Vukoje’ su:  Hercegovačka žilavka Vukoje, Hercegovački vranac Vukoje, Tribunia Vukoje chardonnay, Tribunia Vukoje rose, Tribunia Vukoje cabernet, Tribunia Vukoje merlot, Tribunia Vukoje pinot noir, Vukoje 30- syrah, Vranac Vukoje rezerva, Zlatna selekcija crveno, Zlatna selekcija bijelo i Carsko vino.

IMG_1715
The label design reflects enologist’s vision
IMG_1697
Wine Galley wall and entrance door
IMG_1695
The Wine Stories

For an hour, a passionate narrator and great host presented to us this family tale that begins in the Herzegovinian imperial vineyards and ends in glasses worldwide. The happiest ones, or maybe to say the most experienced ones will buy one of the 150.00 liters which are produced in the cellar ‘Vukoje’. Conducted by an enologist who carefully creates one of the most successful wine stories of Bosnia and Herzegovina.

Čak sat vremena Julija je sa velikom strašću pripovjedala ovu porodičnu bajku koja počinje na hercegovačkim carskim vinogradima, a završava u čašama širom svijeta. Oni najsretniji ili reklo bi se, najiskusniji, će kupiti jedan od 150.00 litara, koliko ih se proizvede u podrumu ‘Vukoje’, pod dirigentskom palicom vinara koji brižljivo stvara jednu od najuspješnijih vinskih priča Bosne i Hercegovine.

IMG_1693
Wine Gallery staircase
IMG_1684
The view from the roof terrace

The next story about this BH. Brand will be told from the place where it all starts; from the place where everything depends on sky and earth … right there from the royal vineyards called Ušće.

Sljedeća priča o ovom BH. brendu biće ispričana sa onog mjesta gdje sve počinje; sa mjesta gdje sve zavisi od neba i zemlje… baš tu iz carskih vinograda zvanih Ušće.

File_000
Until the next time… Drink Wine and be Happy!

Special thanx to our dear friends Aco Spaić and his beautiful wife Dara for such an amazing tour through Trebinje town, giving us a new reason to come again as soon as possible (literally) :).

Specijana zahvalnica našim dragim prijateljima Aci Spaiću i njegovoj divnoj supruzi Dari, za divnu prezentaciju grada Trebinja, što nam je dalo razlog da se tamo vratimo, doslovno, čim prije :).

Fb: https://www.facebook.com/Podrumi-Vukoje-1465261943711933/?fref=ts

Published by Stilistica

Stilistica is the first BiH blog about interior design, product design and architecture. Inspired by the regional developments, products and local artists who aspire to a better, quality and world-renowned design. Blog was created from a desire to promote local products and will continue to search for topics that are positive and encouraging for all those who wish to live and create in their home country, but at the same time become part of the world’s major design scene!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: