Bihać: Rest for the eyes and soul: Čardaklije

Category: Design Travelers;

Storyteller: Ines Delić, architect;

IMG_2037

Nadomak Bihaća, u Selu Vrtoče pronašla sam pravi tračak bosanskohercegovačke historije. Etno selo Čardaklije, u kojem se živi i radi onako kako se živjelo i radilo prije 150 godina, upravo tu. Ideju o stvaranju seoskog domaćinstva na ovom mjestu imala su braća Radošević.

Near Bihać, in the Village Vrtoče I found a real ray of BiH history. Ethno Village Čardaklije, where it is being lived and worked the way people used to 150 years ago, right there.The brothers Radošević had the idea of recreating a rural household on this same place.

IMG_2045

Radoševići su porijeklom iz Like, selo koje se nalazi ispod Velebita. Legenda kaže da ih je pod Grmeč doveo slijepi starac na slijepom konju, do mjesta gdje potočić Skakavac pada niz stijene i tu im zapovijedio: „Ovdje ustavite, ovdje ćemo zakućiti.“ Tu su Radoševići proveli vijekove prije nego sto su se raselili u raznim pravcima.

The Radošević’s are originally from Lika, a village located beneath the mountain Velebit. The Legend says that they were brought under Grmeč by an old blind man on a blind horse, to the point where a small stream, Skakavac, is falling down the cliff and commanded: “Stop here, here we will settle.” There the Radošević’s spent centuries before they dispersed in many different directions.

IMG_2043IMG_2046

Jedan od njih, Ilija, ostade i napravi neobično visoku kuću koju su mještani nazvali „čardak“ a njene domaćine „Čardaklije“. Ilijin sin Nikola, kasnije postade vlasnik te vitke „kuće“. Putujući dalje porodičnom historijom, saznajemo da je jedan od Nikolinih sinova, Vid zakoračo očevim stopama i ostao da održava posjed. Sve do svoje smrti bavio se zemljoradnjom i seoskim domaćinstvom.

One of them, Ilija, stayed and built an unusually high house which the locals called “čardak” (the Ottomans used to build high watchtowers called “čardak”) and its hosts “Čardaklije”. Ilija’s son Nikola later became the owner of this lithe “house”. Travelling further down the family history lane, we learn that one of Nikola sons, Vid stepped into his father’s footsteps and stayed to maintain the possession. Until his death he worked on agriculture and the rural household.

File_000 (1)IMG_2054

Stotine godina poslije nema više ni Ilije , ni Nikole a ni Vida ali su Čardaklije jos uvijek tu. Stoje i prkose vremenu. Tu su da nas vrate u prošlost i pruže nam uvid u tradiciju naših predaka, na onom mjestu gdje ih je život doveo da se „ustave i zakuće“.

Hundreds of years later ilija is gone, Nikola is gone, nor is Vida there, but Čardaklije remained. They are standing to defy time. They take us back to the past and give us an insight into the tradition of our ancestors, on the same place where life brought them and told “Stop here, here we will settle”.

IMG_2034IMG_2035IMG_2036

Šetajući posjedom zapažala sam detalje koji su odisali toplinom i ljubavlju. Nove, a stare kuće vukle su me da zastanem i pomno promotrim svaki njihov ćošak i divim se autenticnoj arhitekturi. Miris svježe pripremljene, tradicionalne hrane širio se zrakom. Konji koji su se slobodno kretali posjedom učinili su da se zaista katapultiram iz sadašnjosti u neko drugo, mirno vrijeme daleko od „moderne“ svakodnevnice.

Walking along the property I noticed details which gave me feelings of warmth and love. New, but old houses made me pause and carefully observe every nook as well as to admire the authentic architecture. The smell of freshly prepared, traditional food filled the air. Horses that moved freely around made me catapult myself from the present into another, peaceful time; away from the “modern” everyday.

IMG_2031IMG_2048IMG_2049

Osjetite li poriv da istražite planine Unsko-sanskog kantona nemojte zaobići Čardaklije. Svratite da odmorite oči i dušu.

If you feel the urge to explore the mountains of Una-Sana Canton, do not miss the Čardaklije. Stop by to rest your eyes and soul.

IMG_2044IMG_2047

Published by Stilistica

Stilistica is the first BiH blog about interior design, product design and architecture. Inspired by the regional developments, products and local artists who aspire to a better, quality and world-renowned design. Blog was created from a desire to promote local products and will continue to search for topics that are positive and encouraging for all those who wish to live and create in their home country, but at the same time become part of the world’s major design scene!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: